Snímání a snímání s připojeným fotoaparátem

Aplikace Capture One dokáže urychlit tvůrčí proces zachycením snímků přímo do počítače a jejich takřka okamžitým zobrazením v aplikaci.