Oříznutí

Oříznutí / Otočení

Návrat k neoříznutému snímku. Klepněte na tlačítko Vyresetovat nastavení masky oříznutí.

Použití neomezeného oříznutí na snímek

 1. Přejděte na záložku nástrojů Kompozice nebo vyberte kurzorový nástroj.
 2. Vyberte volbu Neomezený poměr z rozevírací nabídky a přetáhněte rámeček ořezu v oblasti snímku. V závislosti na nastavení předvoleb bude na snímku vidět poloprůhledná maska skrývající oblast, která bude oříznuta.
 3. Oranžová čísla po stranách označují velikost oříznutého snímku.
 4. Vyberte jiný kurzorový nástroj, abyste viděli použité oříznutí v konečné formě.

Přidání a použití poměru stran

 1. Přejděte na záložku nástrojů Kompozice.
 2. Vyberte volbu Přidat poměr stran z rozevírací nabídky Poměr.
 3. Přidejte požadovaný název a poměr v dialogovém okně.
 4. Stiskněte OK.
  Nový poměr se zobrazí v rozevírací nabídce Poměr.

Použití oříznutí na několik souborů se snímky

 1. Nastavte požadované oříznutí pro jeden soubor se snímkem.
 2. Vyberte volbu Úpravy > Kopírovat úpravy nebo stiskněte ikonu Kopírovat úpravy.
 3. Vyberte snímek, u kterého chcete použít oříznutí.
 4. Vyberte volbu Úpravy > Použít úpravy nebo stiskněte ikonu Použít úpravy.

Oříznutí vně oblast snímku

 1. Přejděte na záložku nástrojů Kompozice.
 2. V nástroji Oříznutí zaškrtněte volbu Oříznout vně snímku.
 3. Nyní je možné upravit oblast oříznutí vně snímku.
 4. Pokud je vybrán jiný nástroj, nové oříznutí se zobrazí v prohlížeči.

Více informací

 • Upravte oříznutí přemístěním hranic náhledu směrem dovnitř (kurzor se změní na dvousměrnou šipku), dokud nedosáhnete požadovaného ořezu.
 • Klepnutím do hranice oříznutí (míst, kde se kurzor změní v křížek) a přetažením výběru přesuňte celou vybranou oříznutou oblast.
 • Původní snímek s maskou oříznutí se zobrazí v miniaturách.
 • Kdykoli znovu vyberte nástroj Oříznutí, abyste upravili nastavení oříznutí.
 • Maskování ořezu lze změnit v předvolbách. Přejděte do nabídky Capture One > Předvolby a výběrem volby Oříznutí změňte krytí a jas použité masky.
 • Klepnutím na tlačítko Resetovat úpravy oříznutí zrušíte oříznutí a vrátíte se k původnímu neoříznutému snímku.