Chytrá alba

Chytré album / Složky / Filtry / Metadata / Dávkové přejmenování / Knihovna

Chytré album je filtrované album obsahující podmnožinu kolekce snímků. Chytré album obsahuje pouze odkazy a úpravy, které budou použity pro všechna zobrazení snímku. V chytrém albu můžete vyhledávat a/nebo filtrovat. To vám pomůže zúžit sbírku snímků a získat tak menší podmnožinu pro práci a urychlit pracovní postup; např. můžete filtrovat všechny snímky, které jsou hodnoceny v chytrém albu třemi nebo více hvězdičkami a potřebují retuše a finalizaci.

Chytrá alba budou obsahovat pouze snímky umístěné ve složkách relace (tj. složkách relací, albech relací a oblíbených složkách relací). Pokud vyberete složku v knihovně a provedete její filtraci, můžete vytvořit prázdnou chytrou složku, protože snímky ve výsledcích filtru nebudou obsaženy v žádné složce relací.

Rychlý rada: •Pomocí klávesové zkratky CTRL+A (PC) nebo CMD+A (Mac) vyberte všechny snímky ve správci. Pomocí jednoduchého hledání nebo filtru (příznaky barvy nebo hodnocení) získejte rychlou podmnožinu kolekce a urychlete svůj pracovní postup. Použití funkce jednoduchého hledání nebo filtrování je užitečné také při výběru snímků ve správci pro provádění výstupních úloh. Viz téma TiskZpracování nebo Webová galerie.

Vytvoření chytrého alba v nástroji Knihovna

 1. Vyberte volbu Soubor > Nové chytré album nebo klepněte pravým tlačítkem myši na nástroj Knihovna a vyberte volbu Nové chytré album .
  Bude vytvořeno chytré album s výchozím názvem. Pokud nejsou vybrána žádní kritéria filtru, chytrá složka bude obsahovat všechny snímky ze složek relací (alba a oblíbené složky).
 2. Dejte chytrému albu název.
  Informace o naplnění chytré složky viz téma Úprava chytrého alba.

Úprava chytrého alba

 1. Klepněte pravým tlačítkem na vybrané chytré album v nástroji Knihovna a vyberte volbu Upravit chytré album...
  Otevře se dialogové okno Filtrovat kolekci a zobrazí kritéria, která byla předtím vytvořena.
 2. Změňte nejméně jedno kritérium.
  Výsledek se nezobrazí ve správci. Výsledek se nemusí zobrazit, dokud nebude stisknuto tlačítko Uložit.
 3. Stiskněte OK. Chytrá složka se nyní aktualizuje a bude obsahovat pouze snímky, které splňují nastavení filtru.

Vytvořte chytré album z filtrované kolekce s více kritérii

 1. Klepněte na ikonu lupy. Otevře se dialogové okno Filtrovat kolekci.
 2. Klepnutím na ikonu + přidejte další řádky kritérií filtru. Např. Datum vytvoření „je po“ klepnutím na tlačítka vpravo. Výsledek se zobrazí ve správci.
 3. Změna parametru (např. Datum vytvoření) v rozevírací nabídce změní také položky v sousedící rozevírací nabídce (např. lze nyní vybrat možnost „je před“). 
 4. Přidejte kritéria filtru, napište např. „červená“. Výsledek se zobrazí ve správci.
  V tomto příkladu správce zobrazí snímky, které obsahují text ČERVENÁ v jakémkoli poli metadat nebo názvu souboru a mají datum metadata mezi Je po a Je před.
 5. Stiskněte tlačítko Vytvořit chytré album. Toto chytré album bude nyní umístěno v nástroji Knihovna s výchozím názvem.
 6. Chytré album je vytvořeno v nástroji Knihovna s výchozím názvem.
 7. Dejte chytrému albu název.