Metadane

/ / /

Narzędzie Metadane umożliwia umieszczanie słów kluczowych i określonych informacji oprócz podstawowych metadanych z aparatu. Dodatkowe informacje...

Wprowadzenie

Metadane mogą być niezwykle przydatne przy porządkowaniu zdjęć lub jedynie pełnić rolę znaku firmowego obrazów, kiedy zawierają pewne wskazówki dotyczące typu obrazu lub autora zdjęcia. Można skonfigurować własne stemple metadanych (np. prawa autorskie, profile klientów) i stosować je na wielu obrazach. Można także tworzyć własne ustawienia wstępne metadanych (zbiór wartości).

Dodawanie metadanych polega na umieszczeniu słów kluczowych na karcie Metadane. Można także dodawać metadane do obrazów, stosując Styl lub Ustawienie wstępne. Ustawienia wstępne metadanych mogą być stosowane jako styl zawierający wiele ustawień wstępnych lub jako jedno ustawienie wstępne zawierające metadane z jednej kategorii metadanych.

Tworzenie ustawień wstępnych metadanych

 1. Przejdź do karty Metadane i umieść słowa kluczowe i informacje w jednej lub kilku kategoriach metadanych.
 2. Kliknij małą ikonę ustawień wstępnych i wybierz Zapisz ustawienie wstępne użytkownika. Pojawi się okno Zapisz ustawienie wstępne.
  Uwaga: Okno dialogowe Zapisz ustawienie wstępne umożliwia użytkownikom odznaczanie określonych szczegółów metadanych, które mają zostać usunięte z obrazu (szczegóły dotyczące usuwania zostały podane poniżej).
 3. Odznacz wszystkie zbędne wartości metadanych i kliknij przycisk Zapisz. Pojawi się okno dialogowe Zapisz.
 4. Nazwij i zapisz ustawienie wstępne.

Właśnie utworzyłeś(-aś) ustawienie wstępne metadanych. Liczba zapisanych ustawień wstępnych metadanych jest nieograniczona. Można zastosować dowolną liczbę ustawień wstępnych w dowolnej liczbie obrazów, które noszą nazwę zgrupowanych ustawień wstępnych. Patrz Style i ustawienia wstępne.

Usuwanie określonych metadanych z plików wyjściowych

 1. Przejdź do  karty narzędzi Zapis i kliknij kartę Metadane w narzędziu Formuła procesu .
 2. Odznacz kategorie metadanych, których nie chcesz uwzględnić w pliku wyjściowym.
  Bieżące parametry procesu zostaną zaktualizowane tylko o zaznaczone kategorie.

Ręczne lub automatyczne dodawanie pól metadanych Getty Images

 1. Przejdź do karty narzędzi Metadane i wybierz kartę Getty Images.
  Wypełnij określone pola autora Getty Images.
 2. Możesz także kliknąć ikonę Zarządzaj ustawieniami wstępnymi  i zaznacz opcję Importuj ustawienia wstępne…
  Następnie możesz wybrać dowolny plik (.txt itp.), aby automatycznie dodać informacje metadanych.

Aktywacja lub dezaktywacja autosynchronizacji Sidecar XMP

 1. Przejdź do programu Capture One (na górnym pasku menu) i wybierz Preferencje. Kliknij ikonę Obraz w oknie dialogowym Preferencje. Następnie wybierz jedną z trzech opcji z menu rozwijanego Autosynchronizacja Sidecar XMP (w sekcji Metadane).

Uwaga: Aby szybko pobrać ponownie lub zsynchronizować metadane, wybierz narzędzie Metadane i kliknij ikonę menu akcji (trzy kropki), po czym wybierz jedną z dwóch opcji (pobierz ponownie lub synchronizuj).

Dodatkowe informacje

Metadane są przechowywane w pliku ustawień programu Capture One i w razie potrzeby mogą zostać osadzone w pliku wyjściowym (np. JPG). Można zmienić podstawowe metadane takie jak nazwa pliku, ocena, podpis i prawa autorskie. Można także ustawić informacje Podpis i Prawa autorskie podczas importowania zdjęć. Pozwoli to zaoszczędzić czas, kiedy trzeba będzie przetworzyć serię zdjęć lub utworzyć stykówkę internetową. W pewnych przypadkach może być wskazane usunięcie metadanych z pliku wyjściowego, co można łatwo zrobić, tworząc formułę procesu.

W przypadku metadanych powiązanych z plikiem RAW w standardowym formacie metadanych, np. XMP (Extensible Metadata Platform), program Capture One automatycznie ponownie pobierze metadane i połączy plik Sidecar .XMP z już utworzonymi metadanymi w programie Capture One.

Program Capture One potrafi odczytywać i przechowywać metadane w następujących czterech formatach: Embedded EXIF, Embedded IPTC-IIM, Embedded XMP i Sidecar .XMP – te cztery typy metadanych będą automatycznie aktualizowane i odczytywane.

Ponowne i automatyczne pobieranie

Wszystkie zmiany wprowadzane w metadanych można wyświetlić w zewnętrznej aplikacji (np. Media Pro), klikając przycisk Pobierz ponownie w menu akcji narzędzia Metadane.

Możesz ustawić, aby program Capture One automatycznie pobierał metadane, zaznaczając pole wyboru Pobierz automatycznie w menu Preferencje>Obraz>Metadane. Możesz także synchronizować metadane między wariantem i plikiem Sidecar XMP. Jeśli nie zostanie zaznaczona żadna preferowana opcja synchronizacji, program użyje wartości pliku Sidecar. W przeciwnym razie zostaną użyte wbudowane wartości programu Capture One.

Uzupełnianie tekstu

Program Capture One posiada funkcję uzupełniania tekstu dla wszystkich (tekstowych) pól Metadanych. Program Capture One zapamiętuje tekst wcześniej wpisany przez użytkownika w poszczególnych polach w inspektorze metadanych. Tekst zostanie zapisany w ustawieniach domyślnych użytkownika.

Kiedy użytkownik będzie edytował pole tekstowe, pojawi się lista z wcześniej wpisanym tekstem. Aby wybrać dany tekst, naciśnij klawisz Enter.

Kliknij ikonę menu akcji (trzy kropki) i wybierz opcję Resetuj uzupełnione metadane, aby usunąć wcześniej wprowadzony tekst. (Ostrzeżenie: Tej czynności nie można cofnąć).