Användargränssnittet i Capture One

De huvudsakliga delarna i Capture Ones användargränssnitt är ett fält med verktygsflikar, en bildvisare och en miniatyrläsare. Många verktygsfält har en hjälpikon längst upp, som tar dig direkt till relevanta artiklar i onlinehjälpen.

Visa bilder

I Capture One kan du visa och granska bilder på många olika sätt. Du kan anpassa bildvisaren och miniatyrläsaren så att de passar just ditt arbetssätt.

Verktygsfältet

Gränssnittet består av olika delar som var och en innehåller en uppsättning verktyg. I verktygsfältet finns grafiska genvägar till några av de viktigaste funktionerna i Capture One.

Verktygsflikar

Varje verktygsflik innehåller flera verktyg. Varje verktyg har en egen uppsättning kontroller för justeringar i en bildfil.