Redigera bilder

Arbeta med färger

I Capture One finns flera verktyg för justering av färger. Verktygen är framtagna för att passa ditt arbetsflöde när du arbetar med t.ex. mättnad, vitbalans eller hudton.

Exponering

Med verktyget Exponering i Capture One kan du justera exponering, kontrast, ljusstyrka och mättnad.

Komposition

Med verktygen på fliken Komposition kan du kontrollera bildens layout. Du kan beskära, rotera, korrigera perspektivet och använda en referensbild när bilden du tar ska ha en viss layout eller design.

Detaljinfo

Fliken Detaljinfo innehåller verktyg för skärpa, brusreducering, moaréreducering och borttagning av fläckar.

Verktyget Linskorrigering - endast RAW Pro

Med verktyget Linskorrigering kan du lösa många problem som har med linsförvrängning att göra.

Lokal justering

Med verktyget Lokal justering kan du skapa lager och arbeta med begränsade områden i en bild.

Globala autojusteringar

Globala autojusteringar kan korrigera sex parametrar, bl.a. vitbalans, HDR, nivåer och rotering.