Introduktion till onlinehjälpen för Capture One

Tack för att du har valt att installera Capture One.

Capture One Pro är en programvara för råfilskonvertering och bildredigering för professionella fotografer. Med ett snabbt, flexibelt och intuitivt arbetsflöde kan du ta, organisera, redigera, dela och skriva ut fantastiska bilder med mycket bra färg- och detaljåtergivning.

Capture One är en arbetsflödesprogramvara för fotografiska bilder. Med de förbättrade bildkvalitetsprocesserna får du perfekta resultat mycket effektivt. Vi har anpassat programmet så att alla filer och kameror som stöds uppnår bästa möjliga bildkvalitet.

Capture One ger ett logiskt, stegvis arbetsflöde genom hela optimeringsprocessen från bildtagning till slutresultat. Stora bildvolymer kan hanteras effektivt och ges effekter av hög kvalitet.

Produktnyckeln avgör vilka funktioner i Capture One som kan användas. När du hämtar programmet innehåller det tre möjliga versioner.

Med Capture One DB (Digital Back) får användare av digitala bakstycken från Phase One, Leaf och Mamiya en uppsättning mycket avancerade bildredigeringsverktyg som hjälper till att göra det dagliga arbetet mer effektivt, oavsett om du arbetar med ansluten kamera eller ej.

Capture One Pro innehåller samma funktioner som DB, men Pro har även stöd för JPEG-bilder från digital kamera och flera andra råfiler. Stöd för anslutet läge för vissa DSLR-kameror ingår också. Det innebär att DSLR-användare kan få högsta kvalitet från sina filer. (I releaseinformationen kan du läsa om vilka filtyper som stöds.)

Capture One Express är en enklare version av Capture One Pro där vissa funktioner inte ingår, t.ex. arbete med ansluten kamera.

Du måste vara uppkopplad vid den första aktiveringen av Capture One Express och Capture One Pro. Aktivering av Capture One DB kräver inte någon Internetanslutning.

Den här handledningen beskriver Capture One för Apple® Macintosh® och gäller även Capture One för Microsoft® Windows® (vissa detaljer beskrivs dock inte).

Alla funktioner som markerats med ordet Pro lite upphöjt, kan bara användas i Capture One Pro. 

Rättigheter
©2011 Phase One A/S. Med ensamrätt. Producerat i Danmark.
Ver. 6.1 senast redigerad maj 2011
Färgrymdbilder har skapats med CROMiX ColorThink.

Bilder:
Phase One
Peter Eastway, www.petereastway.com
Michael Roscoe, www.roscoephotography.com
Drew Gardner, www.drew.it
Melissa Mercier, www.melissamercier.com
Uli Dinger

Text:
Phase One
Michael Roscoe
Mer information om Capture One finns på www.phaseone.com
Särskilt tack till Christian Mailand

Ansvar:
Informationen i den här användarhandboken presenteras "i befintligt skick". Under inga omständigheter, inklusive försumlighet, ska Phase One hållas ansvarigt för några tillfälliga, särskilda, direkta eller indirekta skador eller följdskador som kan uppstå på grund av eller i samband med bruket av informationen i den här handledningen med eller utan programvaran.

Varumärken
Capture One och Phase One är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Phase One A/S i EU och/eller andra länder. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. Den här produkten innehåller DNG-teknik under licens från Adobe Systems Incorporated.