Bibliotek

Import / Importera bilder

Med verktyget Bibliotek får du tillgång till filer på datorn, på externa enheter och i nätverk. Biblioteket är en filläsare som filtrerar innehållet och visar filer som stöds.

På biblioteksfliken navigerar du bland filer, och ordnar alla filer och mappar. Navigera i trädstrukturen till en mapp som innehåller de bildfiler du vill redigera. I miniatyrläsaren visas miniatyrer av bilderna i mappen du valt.

Det är inte nödvändigt att importera bilderna till en lokal enhet, men prestandan blir bättre om du gör det. Redigering i Capture One är icke-förstörande, dvs. alla justeringar i bilderna görs utan att råfilen påverkas - det är bara inställningsfilen i Capture One som ändras.
 
Du kan även importera och titta på videor som stöds av operativsystemet.

Läs mer om videor i Bildvisaren.