Optimera arbetsflödet

Det finns många sätt att anpassa Capture One, så du kan utföra åtgärder på flera olika sätt. Det här avsnittet innehåller information hur du kan anpassa programmet, och tips om arbetsflödet.