Globala programinställningar

Inställningar / Anpassning

I inställningarna kan du anpassa Capture One så att det underlättar arbetsflödet.

Gå till Capture One > Inställningar [Mac] eller Redigera > Inställningar [PC] om du vill anpassa de globala programinställningarna.

Allmänt
Justera mushjulets funktion. Du också bestämma om du vill att nya sessioner ska öppnas i ett nytt fönster. Bland annat.

Utseende
Bakgrundsmönstret och färgen i bildvisaren kan ändras till olika nyanser av grått, vitt och svart. Standard i Capture One är en mörk neutral bakgrund.

Här ändrar du även marginalernas storlek och färgen på den lokala justeringsmasken.

Bild
Gå till Bildinställningar när du vill justera funktion och hantering av olika filtyper.

Cachereglaget använder du för att ställa in proxyfilens storlek. Ju större förgranskningsbilden är, desto bättre kvalitet på Quickproof-resultatmallen, och desto bättre förgranskningsbild kan Capture One generera. En hög cacheinställning gör dock att det tar längre att läsa in förgranskningar och miniatyrer i programmet.

Om du föredrar ett arbeta med EIP (Enhanced Image Package), markerar du ett av alternativen för EIP-packning. EIP-paketet kan skapas automatiskt vid import eller bildtagning (endast digitala bakstycken från Phase One).

Många fotografer sparar bilderna som både råfiler och JPEG-filer. Ta bort möjligheten att redigera JPEG- och TIFF-filerna, så kan du visa originalfilerna men inte ändra dem.

Metadata: Metadata lagras på olika sätt i olika program. Välj det alternativ du föredrar. Om du inte väljer något alternativ, kommer metadata som läggs in i Capture One att användas före metadata från program från andra leverantörer.

Hämta bild
Välj en standardfiländelse på det digitala bakstycket från Phase One: IIQ eller TIF. Ändelsen TIF används som standard, eftersom formatet är kompatibelt med äldre programvara. Notera att TIF-ändelsen är en råfil, inte TIF-formatet från exempelvis Photoshop®.

Shutter Latency styr tiden mellan bakstycket och kameran. Energiläge och Säkert spegellås gäller äldre Phase One-bakstycken.

Två nedrullningsbara menyerna återstår i det här avsnittet. På den ena väljer du kameramodell när du fotograferar med ett bakstycke från Leaf. På den andra justerar du pausinställningen för Live Preview från 30 sekunder till 20 minuter.

Avmarkera kryssrutorna under Leverantörer, så undviker du att Capture One startar när de olika kamerorna ansluts till datorn.

Färg
Välj ett alternativ på den nedrullningsbara menyn Återgivning. (Återgivning avser konvertering av en färg till en annan.)

Perceptuell (standard)
Komprimerar hela omfånget från en enhets färgrymd till omfånget för en annan enhets färgrymd, när en eller fler färger i originalbilden ligger utanför målfärgrymdens omfång. Då bevaras det visuella förhållandet mellan färger genom att hela färgrymden förminskas och alla färger förskjuts - även de som ingick i omfånget.

Mättnad
Återskapar originalbildens färgmättnad vid konvertering till målenhetens färgrymd. På så sätt bevaras den relativa färgmättnaden från omfång till omfång. Den här återgivningen är främst avsedd för företagsgrafik, där det exakta förhållandet mellan färger (som på ett fotografi) inte är lika viktigt som starka, mättade färger.

Relativ kolorimetri
När en färg i aktuell färgrymd ligger utanför målfärgrymdens omfång, mappas den till närmaste möjliga färg inom målfärgrymdens omfång, medan färger som ligger inom omfånget inte påverkas. Endast de färger som ligger utanför målomfånget ändras. Med den här återgivningen kan två färger som är olika i källfärgrymden bli samma färg i målfärgrymden. Det kallas "klippning". Relativ kolorimetri är standardmetoden för den färgkonvertering som är inbyggd i Photoshop 4.0 och tidigare versioner.

Absolut kolorimetri
Färger matchar exakt utan justeringar för vitpunkt eller svartpunkt som skulle förändra bildens intensitet. Absolut kolorimetri är användbar för att återge "signaturfärger", de färger som identifieras med en kommersiell produkt, till exempel den gula färg som används av Eastman Kodak Company™ eller den röda färg som används av Coca-Cola Company™.

Exponering
Ställ in värdena för exponeringsvarning med reglagen för högdager och lågdager. Om detta är aktiverat i Capture One, kommer områden som ligger utanför inställningarna att markeras med färg.

Som standard är värdet för högdager 250, medan lågdager inte är aktiverat.
Dubbelklicka på färgerna för högdager och lågdager, om du vill ändra färgen på överlägget. Standardfärgerna är röd för högdager och blå för lågdager.

Beskär
Justerar inställningarna i beskärningsverktyget. Välj när masken ska visas, och justera genomskinlighet och ljusstyrka för området utanför beskärningen. Det finns ett antal olika alternativ för ramar, etiketter och rutnät. Du kan också ändra färgen på beskärningsmasken och stödlinjerna. 

Fokus
Du kan justera fokusmasken, och öka eller minska tröskelvärdena för önskad skärpa. Maskens färg (limegrönt är standard) och genomskinlighet kan också justeras.

Uppdatera
Här visas registrerade och icke-registrerade Capture One-program. Här väljer du hur ofta du vill kontrollera om det finns några uppdateringar till Capture One.

Capture One kan registrera alla Phase One-produkter automatiskt eller fråga först. När du registrerar produkterna underlättar du utvecklingen av nya produkter och programfunktioner.

När en uppdatering är tillgänglig bör du hämta och installera den över programmet som redan är installerat.

Varningar

Välj om och när du vill få meddelanden om vissa åtgärder. Markera kryssrutorna under avsnitten Filer och mappar, Justeringar, Favoriter, Alternativ och Media Pro om du vill ha varningar, t.ex. när du är på väg att ta bort bilder permanent.