X
Sökresultat: Bibliotek
|
|
|
|
|
|
Söka och filtrera / / Det finns olika sätt att söka i en bildkollektion, för att göra det lättare att hitta, sortera och ordna bilder. Användaren kan tillämpa ett enkelt textfilter eller använda verktygsfliken Filter för att snabbt lokalisera bildfiler som har en färgtagg eller stjärnmärkning. Filtrerade bilder (i katalog, mapp, session, album, smart album etc.) visas i miniatyrläsaren . - Verktyget Filter - Lägga till fler filter - Använda text för att filtrera en kollektion - Skapa ett anpassat filter Verktyget Filter   Verktygsfliken Bibliotek har ett filterverktyg som kan...
Language: Swedish
Arbeta med sessioner / / En session är en projektbehållare där du kan lagra sökvägar till mappar. Mer information Använd sessionsfunktionen för att organisera arbetet och dina projekt. Med sessioner kan du lagra alla filer som ett komplett projekt med råfiler, inställningsfiler, biblioteksfiler, utdatafiler och sökvägar till enheter som används i ett projekt. Om du skapar favoritmappar för de platser som används i projektet, kan du snabbt hitta och läsa in mapparna. Sessioner är särskilt användbara när du jobbar med ansluten kamera.  Du skapar bara en ansluten session , an...
Language: Swedish
Arbeta med sessioner / / En session är en projektbehållare där du kan lagra sökvägar till mappar. Mer information Använd sessionsfunktionen för att organisera arbetet och dina projekt. Med sessioner kan du lagra alla filer som ett komplett projekt med råfiler, inställningsfiler, biblioteksfiler, utdatafiler och sökvägar till enheter som används i ett projekt. Om du skapar favoritmappar för de platser som används i projektet, kan du snabbt hitta och läsa in mapparna. Sessioner är särskilt användbara när du jobbar med ansluten kamera.  Du skapar bara en ansluten session , an...
Language: Swedish
Verktygsflikar / / / / På varje verktygsflik finns ett antal funktioner med verktyg som används för att justera bildfiler. - Inledning - Bibliotek - Ta bild - Färg - Exponering - Objektiv - Komposition - Detaljinfo - Lokal justering - Justeringar - Metadata - Utdata - Batch - Snabbinfo - Svartvitt - Lägga till en anpassad verktygsflik Inledning Verktygsflikarna finns längst upp till vänster i användargränssnittet. (Se exemplet till höger.) På varje verktygsflik finns ett antal verktyg. Varje verktyg har egna kontroller som används för att justera en markerad bildfil eller fler...
Language: Swedish
Verktygsflikar / / / / På varje verktygsflik finns ett antal funktioner med verktyg som används för att justera bildfiler. - Inledning - Bibliotek - Ta bild - Färg - Exponering - Objektiv - Komposition - Detaljinfo - Lokal justering - Justeringar - Metadata - Utdata - Batch - Snabbinfo - Svartvitt - Lägga till en anpassad verktygsflik Inledning Verktygsflikarna finns längst upp till vänster i användargränssnittet. (Se exemplet till höger.) På varje verktygsflik finns ett antal verktyg. Varje verktyg har egna kontroller som används för att justera en markerad bildfil eller fler...
Language: Swedish
Verktygsflikar / / / / På varje verktygsflik finns ett antal funktioner med verktyg som används för att justera bildfiler. - Inledning - Bibliotek - Ta bild - Färg - Exponering - Objektiv - Komposition - Detaljinfo - Lokal justering - Justeringar - Metadata - Utdata - Batch - Snabbinfo - Svartvitt - Lägga till en anpassad verktygsflik Inledning Verktygsflikarna finns längst upp till vänster i användargränssnittet. (Se exemplet till höger.) På varje verktygsflik finns ett antal verktyg. Varje verktyg har egna kontroller som används för att justera en markerad bildfil eller fler...
Language: Swedish
Verktygsflikar / / / / På varje verktygsflik finns ett antal funktioner med verktyg som används för att justera bildfiler. - Inledning - Bibliotek - Ta bild - Färg - Exponering - Objektiv - Komposition - Detaljinfo - Lokal justering - Justeringar - Metadata - Utdata - Batch - Snabbinfo - Svartvitt - Lägga till en anpassad verktygsflik Inledning Verktygsflikarna finns längst upp till vänster i användargränssnittet. (Se exemplet till höger.) På varje verktygsflik finns ett antal verktyg. Varje verktyg har egna kontroller som används för att justera en markerad bildfil eller fler...
Language: Swedish
Verktygsflikar / / / / På varje verktygsflik finns ett antal funktioner med verktyg som används för att justera bildfiler. - Inledning - Bibliotek - Ta bild - Färg - Exponering - Objektiv - Komposition - Detaljinfo - Lokal justering - Justeringar - Metadata - Utdata - Batch - Snabbinfo - Svartvitt - Lägga till en anpassad verktygsflik Inledning Verktygsflikarna finns längst upp till vänster i användargränssnittet. (Se exemplet till höger.) På varje verktygsflik finns ett antal verktyg. Varje verktyg har egna kontroller som används för att justera en markerad bildfil eller fler...
Language: Swedish
Verktygsflikar / / / / På varje verktygsflik finns ett antal funktioner med verktyg som används för att justera bildfiler. - Inledning - Bibliotek - Ta bild - Färg - Exponering - Objektiv - Komposition - Detaljinfo - Lokal justering - Justeringar - Metadata - Utdata - Batch - Snabbinfo - Svartvitt - Lägga till en anpassad verktygsflik Inledning Verktygsflikarna finns längst upp till vänster i användargränssnittet. (Se exemplet till höger.) På varje verktygsflik finns ett antal verktyg. Varje verktyg har egna kontroller som används för att justera en markerad bildfil eller fler...
Language: Swedish
Verktygsflikar / / / / På varje verktygsflik finns ett antal funktioner med verktyg som används för att justera bildfiler. - Inledning - Bibliotek - Ta bild - Färg - Exponering - Objektiv - Komposition - Detaljinfo - Lokal justering - Justeringar - Metadata - Utdata - Batch - Snabbinfo - Svartvitt - Lägga till en anpassad verktygsflik Inledning Verktygsflikarna finns längst upp till vänster i användargränssnittet. (Se exemplet till höger.) På varje verktygsflik finns ett antal verktyg. Varje verktyg har egna kontroller som används för att justera en markerad bildfil eller fler...
Language: Swedish