X
Sökresultat: Mappar
|
|
|
|
|
|
Ordlista Förklaringar av vanliga termer - Katalog - Fasta menyer och album i en katalog - Sessioner - Sessionsmappar - Album - Smart album - Urvalsmapp - Urvalssamling - Grupper - Projekt - Favoritmappar - Bevakad mapp Katalog Kataloger är den huvudsakliga metoden för att ordna filer och visa dem i Capture One Pro. En katalog innehåller all information som krävs för att Capture One Pro ska hitta och visa bilder som läggs till i katalogen. Informationen inkluderar hur bilderna ordnas i katalogen, metadata och till och med vilka visuella justeringar som görs av bilderna. De faktiska bil...
Language: Swedish
Smarta album / / / / / Ett smart album är ett filtrerat album som innehåller en del av en bildkollektion. Upptäck fördelarna. - Inledning - Skapa ett smart album med biblioteksverktyget - Redigera ett smart album - Skapa ett smart album från en filtrerad kollektion med flera kriterier - Kan jag använda ett smart album i en katalog? Inledning Ett smart album innehåller bara de hänvisningar och justeringar som läggs på i bilden i alla visningslägen. Du kan söka och/eller filtrera i ett smart album. Detta bidrar till att minska ett urval av bilder för att få en mindre uppsättn...
Language: Swedish
Kataloger Skapa och använda en katalog i Capture One Pro 8 - Inledning - Videoklipp med instruktioner: Kataloger - Skapa en katalog - Importera bilder till en katalog - Importera och namnge filer i en katalog - Synkronisera en mapp - Exportera och importera kataloger - Exportera en katalog - Importera en katalog - Importera en sessionsmapp - Mer information om import av kataloger och sessioner i Capture One - Verktyget Filter - Lägg till stjärnmärkning och färgtaggar i verktyget Filter - Växla mellan kataloger - Katalog- och användarkollektioner - Mappverktyget - Offlinebläddring - Videok...
Language: Swedish
Kataloger Skapa och använda en katalog i Capture One Pro 8 - Inledning - Videoklipp med instruktioner: Kataloger - Skapa en katalog - Importera bilder till en katalog - Importera och namnge filer i en katalog - Synkronisera en mapp - Exportera och importera kataloger - Exportera en katalog - Importera en katalog - Importera en sessionsmapp - Mer information om import av kataloger och sessioner i Capture One - Verktyget Filter - Lägg till stjärnmärkning och färgtaggar i verktyget Filter - Växla mellan kataloger - Katalog- och användarkollektioner - Mappverktyget - Offlinebläddring - Videok...
Language: Swedish
Kataloger Skapa och använda en katalog i Capture One Pro 8 - Inledning - Videoklipp med instruktioner: Kataloger - Skapa en katalog - Importera bilder till en katalog - Importera och namnge filer i en katalog - Synkronisera en mapp - Exportera och importera kataloger - Exportera en katalog - Importera en katalog - Importera en sessionsmapp - Mer information om import av kataloger och sessioner i Capture One - Verktyget Filter - Lägg till stjärnmärkning och färgtaggar i verktyget Filter - Växla mellan kataloger - Katalog- och användarkollektioner - Mappverktyget - Offlinebläddring - Videok...
Language: Swedish
Kataloger Skapa och använda en katalog i Capture One Pro 8 - Inledning - Videoklipp med instruktioner: Kataloger - Skapa en katalog - Importera bilder till en katalog - Importera och namnge filer i en katalog - Synkronisera en mapp - Exportera och importera kataloger - Exportera en katalog - Importera en katalog - Importera en sessionsmapp - Mer information om import av kataloger och sessioner i Capture One - Verktyget Filter - Lägg till stjärnmärkning och färgtaggar i verktyget Filter - Växla mellan kataloger - Katalog- och användarkollektioner - Mappverktyget - Offlinebläddring - Videok...
Language: Swedish
Kataloger Skapa och använda en katalog i Capture One Pro 8 - Inledning - Videoklipp med instruktioner: Kataloger - Skapa en katalog - Importera bilder till en katalog - Importera och namnge filer i en katalog - Synkronisera en mapp - Exportera och importera kataloger - Exportera en katalog - Importera en katalog - Importera en sessionsmapp - Mer information om import av kataloger och sessioner i Capture One - Verktyget Filter - Lägg till stjärnmärkning och färgtaggar i verktyget Filter - Växla mellan kataloger - Katalog- och användarkollektioner - Mappverktyget - Offlinebläddring - Videok...
Language: Swedish
Kataloger Skapa och använda en katalog i Capture One Pro 8 - Inledning - Videoklipp med instruktioner: Kataloger - Skapa en katalog - Importera bilder till en katalog - Importera och namnge filer i en katalog - Synkronisera en mapp - Exportera och importera kataloger - Exportera en katalog - Importera en katalog - Importera en sessionsmapp - Mer information om import av kataloger och sessioner i Capture One - Verktyget Filter - Lägg till stjärnmärkning och färgtaggar i verktyget Filter - Växla mellan kataloger - Katalog- och användarkollektioner - Mappverktyget - Offlinebläddring - Videok...
Language: Swedish
Arbeta med sessioner / / En session är en projektbehållare där du kan lagra sökvägar till mappar. Mer information Använd sessionsfunktionen för att organisera arbetet och dina projekt. Med sessioner kan du lagra alla filer som ett komplett projekt med råfiler, inställningsfiler, biblioteksfiler, utdatafiler och sökvägar till enheter som används i ett projekt. Om du skapar favoritmappar för de platser som används i projektet, kan du snabbt hitta och läsa in mapparna. Sessioner är särskilt användbara när du jobbar med ansluten kamera.  Du skapar bara en ansluten session , an...
Language: Swedish
Kataloger Skapa och använda en katalog i Capture One Pro 8 - Inledning - Videoklipp med instruktioner: Kataloger - Skapa en katalog - Importera bilder till en katalog - Importera och namnge filer i en katalog - Synkronisera en mapp - Exportera och importera kataloger - Exportera en katalog - Importera en katalog - Importera en sessionsmapp - Mer information om import av kataloger och sessioner i Capture One - Verktyget Filter - Lägg till stjärnmärkning och färgtaggar i verktyget Filter - Växla mellan kataloger - Katalog- och användarkollektioner - Mappverktyget - Offlinebläddring - Videok...
Language: Swedish