X
Sökresultat: Smart album
|
|
|
|
|
|
Smarta album / / / / / Ett smart album är ett filtrerat album som innehåller en del av en bildkollektion. Upptäck fördelarna. - Inledning - Skapa ett smart album med biblioteksverktyget - Redigera ett smart album - Skapa ett smart album från en filtrerad kollektion med flera kriterier - Kan jag använda ett smart album i en katalog? Inledning Ett smart album innehåller bara de hänvisningar och justeringar som läggs på i bilden i alla visningslägen. Du kan söka och/eller filtrera i ett smart album. Detta bidrar till att minska ett urval av bilder för att få en mindre uppsättn...
Language: Swedish
Article ID
Description
How to replace a corrupt/broken session.
Problem
My session database is corrupt/broken and cannot be repaired. How do I access my images again without losing my adjustments?
Solution
Thankfully sessions are relatively easy to replace, as your images and also their adjustments are stored independently of the database - unlike catalogs. When you encounter a corrupt database, Capture One will usually notify you upon startup with the following message: Upon seeing this message, you...
Language: English
Article ID
Description
What data is imported when converting a Aperture library to a Capture One Catalog
Problem
I would like to import my Aperture library to Capture One.
Solution
Import of Aperture library is only supported on Mac version of Capture One as Aperture was a Mac only application made by Apple Aperture Library has to be updated to Aperture 3.5.1 As a Aperture Library is a catalog, you have to first create a Catalog in Capture One. It is not possible to import...
Language: English
Article ID
Description
What data is imported when converting a Lightroom catalog to a Capture One Catalog
Problem
How do I import my catalog to Capture One and what will be imported?
Solution
Note that the Lightroom catalog must be version 5.0 or higher. We recommend that you always optimize the catalog in LR, remove any unsupported files, and move parts of your catalog items (projects, books, folders, ...) to a new folder in LR and then export this folder as a new catalog As Lightroom...
Language: English
Ordlista Förklaringar av vanliga termer - Katalog - Fasta menyer och album i en katalog - Sessioner - Sessionsmappar - Album - Smart album - Urvalsmapp - Urvalssamling - Grupper - Projekt - Favoritmappar - Bevakad mapp Katalog Kataloger är den huvudsakliga metoden för att ordna filer och visa dem i Capture One Pro. En katalog innehåller all information som krävs för att Capture One Pro ska hitta och visa bilder som läggs till i katalogen. Informationen inkluderar hur bilderna ordnas i katalogen, metadata och till och med vilka visuella justeringar som görs av bilderna. De faktiska bil...
Language: Swedish
Söka och filtrera / / Det finns olika sätt att söka i en bildkollektion, för att göra det lättare att hitta, sortera och ordna bilder. Användaren kan tillämpa ett enkelt textfilter eller använda verktygsfliken Filter för att snabbt lokalisera bildfiler som har en färgtagg eller stjärnmärkning. Filtrerade bilder (i katalog, mapp, session, album, smart album etc.) visas i miniatyrläsaren . - Verktyget Filter - Lägga till fler filter - Använda text för att filtrera en kollektion - Skapa ett anpassat filter Verktyget Filter   Verktygsfliken Bibliotek har ett filterverktyg som kan...
Language: Swedish
Översikt över användargränssnitt De viktigaste delarna av användargränssnittet i Capture One är verktygsflikarna, bildvisaren och miniatyrläsaren. - Grundläggande översikt - Detaljerad översikt Grundläggande översikt I bildvisaren ser du en stor förhandsgranskning av en enstaka bild eller flera markerade bilder. I miniatyrläsaren visas miniatyrer av markerade bilder från mapp, album, smart album, projekt, grupp och katalog. Markörverktygen ger enkel åtkomst till en rad relaterade underfunktioner (verktyg). På verktygsflikarna finns alla verktyg som används för att re...
Language: Swedish
Sitemap Capture One Introduktion Installera och ställa in Capture One Bibliotek Importera Namnge filer Gränssnitt Visa bilder Bildvisaren Miniatyrläsaren Verktyget Lupp Helskärm Bildspel Capture Pilot (TM) Verktygsfältet Verktygsflikar Hämta bild Arbeta med ansluten kamera Redigera bilder Färger Vitbalans Färgbalans Färgredigeraren Verktyget Svart/vitt RGB-värden Exponering Komposition Beskära Rotering Korrigera perspektivet Verktyget Referensbild Detaljinfo Skärpa Brusreducering Damm och fläckar Linskorrigering Lokal justering Globala autojusteringar Ordna bilderna Mappar Märka bilder Sö...
Language: Swedish
Sitemap Capture One Introduction Setting up Capture One Library Import File Naming User Interface Viewing Photos The Viewer Browser View Loupe Tool Full Screen Slideshow Capture Pilot (TM) Toolbar Tool Tabs Capture Tethered Shooting Editing Photos Colors White Balance Color Balance Color Editor Black & White Tool RGB-readouts Exposure Composition Crop Rotation Keystone Correction Overlay Tool Details Sharpening Noise Reduction Dust and Spots Lens Correction Local Adjustment Global Auto Adjustments Organizing photos Folders Rating Images Search and Filters Smart Albums Metadata ...
Language: Swedish
Kataloger Skapa och använda en katalog i Capture One Pro 8 - Inledning - Videoklipp med instruktioner: Kataloger - Skapa en katalog - Importera bilder till en katalog - Importera och namnge filer i en katalog - Synkronisera en mapp - Exportera och importera kataloger - Exportera en katalog - Importera en katalog - Importera en sessionsmapp - Mer information om import av kataloger och sessioner i Capture One - Verktyget Filter - Lägg till stjärnmärkning och färgtaggar i verktyget Filter - Växla mellan kataloger - Katalog- och användarkollektioner - Mappverktyget - Offlinebläddring - Videok...
Language: Swedish