Metadata

Metadata / Förinställningar / Märkning / Filter

Med verktyget Metadata kan du infoga nyckelord och specifik information utöver grundläggande metadata från en kamera. Mer information

Inledning

Metadata kan vara användbara för att ordna bilder eller för att helt enkelt märka bilder med data rörande bildtyp eller bildskaparen. Det går att ställa in egna metadatastämplar (t.ex. upphovsrätt, kundprofiler) och använda för flera foton. Det går även att skapa egna metadataförinställningar (uppsättningar med värden).

Lägg till metadata genom att lägga in nyckelord på fliken nyckelord. Du kan också lägga till metadata till bilder genom att tillämpa en stil eller förinställning. Metadataförinställningar kan tillämpas som en stil, som innehåller ett antal förinställningar, eller som en förinställning, som innehåller metadata från en metadatakategori.

Metadata can be very useful when organizing photos or used to simply brand images with some indications of the image type or photo creator

Skapa en metadataförinställningar

 1. Gå till fliken Metadata och lägg in nyckelord och information i en eller flera metadatakategorier.
 2. Klicka på den lilla förinställningsikonen och välj Spara användarförinställning. Fönstret Spara förinställning öppnas.
  OBS! I dialogrutan Spara förinställning kan du avaktivera metadata du vill ta bort från bilden (mer information finns nedan).
 3. Avmarkera oönskade metadatavärden och klicka på knappen Spara. Dialogrutan Spara öppnas.
 4. Namnge och spara förinställningen.

Därmed har du skapat en metadataförinställning. Obegränsat antal metadataförinställningar kan sparas. Obegränsat antal förinställningar kan tillämpas på obegränsat antal bilder, vilket kallas stackade förinställningar. Se Stilar och förinställningar.

Create a metadata preset

Ta bort specifika metadata från utdatafiler

 1. Gå till verktygsfliken  Utdata och klicka på fliken Metadata i verktyget Bearbetningsinställning
 2. Avmarkera alla metadatakategorier som du inte vill ska ingå i utdatafilen.
  Den aktuella bearbetningsinställningen har uppdaterats och innehåller nu bara de markerade kategorierna.

Strip specific metadata from output files

Lägga till Getty Images-metadatafält manuellt eller automatiskt

 1. Gå till verktygsfliken Metadata och välj fliken Getty Images.
  Fyll i de särskilda Getty Images-fälten.
 2. Du kan också klicka på ikonen Hantera förinställningar och välja Importera förinställning.
  Nu kan du välja en relevant fil (t.ex. en txt-fil) för att automatiskt lägga till metadatainformation.

Manually or automatically add Getty images metadata fields

Aktivera eller avaktivera Autosynka inbäddad .XMP

 1. Gå till Capture One (i det övre menyfältet) och välj Inställningar. Klicka på bildikonen i dialogrutan Inställningar. Välj ett av de tre alternativen i den nedrullningsbara listan Autosynka inbäddad .XMP (under Metadata).

OBS! För att snabbt läsa in eller synkronisera metadata, välj verktyget Metadata, klicka på åtgärdsmenyn (tre punkter) och välj att läsa om eller synkronisera.

Activate or deselect auto sync sidecar XMP

Mer information

Metadata lagras i Capture Ones inställningsfil och kan bäddas in i utdatafilen (t.ex. JPG). Du kan ändra grundläggande metadata, som filnamn, märkning, bildtext och copyright. Du kan också ange bildtext och copyright-information när bilder importeras. Detta sparar tid när du ska bearbeta en uppsättning bilder eller skapa en kontaktkarta för webben. I vissa fall kan du behöva ta bort metadata från en utdatafil, vilket du enkelt gör genom att skapa en bearbetningsinställning.

Om metadata relaterade till en råfil är i ett standardmetadataformat som XMP (Extensible Metadata Platform), läser Capture One automatiskt in metadata och sammanfogar inbäddad .XMP-data med metadata som redan skapats i Capture One.

Capture One kan läsa och lagra metadata i följande fyra format: inbäddad EXIF, inbäddad IPTC-IIM, inbäddad XMP och inbäddad .XMP. Metadata av dessa fyra typer uppdateras och läses automatiskt.

Activate or deselect auto sync sidecar XMP

Läsa in och läsa in automatiskt

Visa ändringar av metadata i en extern tillämpning (t.ex Media Pro) genom att klicka på Läs in i åtgärdsmenyn för verktyget Metadata.

Du kan ställa in Capture One så att metadata läses in automatiskt. Gå till Redigera > Inställningar > Bild > Metadata och markera Läs in automatiskt. Du kan även synkronisera metadata mellan varianten och filen med inbäddad .XMP. Om inget synkroniseringsalternativ är markerat, använder programmet värdena för inbäddad .XMP. I annat fall används alltid de inbäddade Capture One-värdena.

View any changes made to metadata in an external application (e.g. Media Pro) by pressing Reload in the Metadata tool’s action menu

Ifyllning av text

Capture One har en funktion för automatisk ifyllning för alla metadatafält (textfält). Capture One lagrar text som användaren skrivit in tidigare i metadatafält i metadatakontrollen. Texten sparas i användarinställningarna.

Tidigare inmatad text visas i en listruta när text skrivs in i fältet. Tryck på Enter för att välja texten.

Gå till åtgärdsmenyn (tre punkter) och välj Återställ ifyllda metadata för att ta bort tidigare inmatad text. Varning! Denna åtgärd kan inte ångras.

Capture One has a text completion function for all Metadata (text) fields