Användargränssnitt

Översikt över användargränssnitt

De viktigaste delarna av användargränssnittet i Capture One är verktygsflikarna, bildvisaren och miniatyrläsaren.

Visa foton

Det finns en mängd olika sätt att visa och granska bilder i Capture One. Användaren kan anpassa bildvisaren och miniatyrläsaren exakt efter det egna arbetsflödet.

Verktygsfält

Gränssnittet är uppdelat i en rad olika element, som alla har en uppsättning verktyg. I verktygsfältet finns grafiska genvägar till några av de mest användbara funktionerna i Capture One.

Verktygsflikar

På varje verktygsflik finns ett antal funktioner med verktyg som används för att justera bildfiler.