Smarta album

Smart album / Mappar / Filter / Metadata / Byt namn i batch / Bibliotek

Ett smart album är ett filtrerat album som innehåller en del av en bildsamling. Det smarta albumet innehåller bara de hänvisningar och justeringar som läggs på i bilden i alla visningslägen. Du kan söka och/eller filtrera inom ett smart album. På så sätt begränsar du bildsamlingen, får färre bilder att arbeta med och arbetet kan gå snabbare. Filtrera t.ex. fram alla bilder som har minst tre stjärnor i ditt smarta album med bilder som behöver retuscheras.

Smarta album kan bara innehålla bilder från sessionsmappar (dvs. sessionsmappar, sessionsalbum och sessionsfavoriter). Om du filtrerar en mapp i biblioteket kan du skapa en tom smart mapp, eftersom bilderna i filtreringsresultatet inte ligger i sessionsmappar.

Tips! •Markera alla bilderna i miniatyrläsaren med kortkommandot Ctrl+A (PC) eller Kommando+A (Mac). Använd enkel sökning eller filter (märkning med stjärnor eller färger) för att snabbt begränsa bilderna i samlingen och få arbetet att gå snabbare. Enkel sökning och filter är också praktiska när du i miniatyrläsaren ska välja bilder för slutbehandling. Läs mer i Skriva utBearbeta och Webbgalleri.

Skapa ett smart album i biblioteksverktyget

 1. Välj Arkiv > Nytt smart album eller högerklicka i biblioteksverktyget och välj Nytt smart album .
  Ett nytt smart album skapas, och får ett standardnamn. Om du inte har använt några filterkriterier, innehåller den smarta mappen alla bilder i sessionsmapparna (album och favoritmappar).
 2. Ge det smarta albumet ett namn.
  Läs i Redigera smarta album om hur du fyller albumet med bilder.

Redigera ett smart album

 1. Högerklicka på ett smart album i biblioteksverktyget och välj Redigera smart album...
  Dialogrutan Filterkollektion öppnas, med kriterierna som skapades tidigare.
 2. Ändra ett eller flera kriterier.
  Resultatet visas inte i miniatyrläsaren. Du kanske inte kan se resultatet förrän du klickar på Spara.
 3. Klicka på OK. Den smarta mappen uppdateras nu, och innehåller bara bilder som matchar filterinställningarna.

Skapa ett smart album av en filtrerad samling med flera kriterier

 1. Klicka på förstoringsglaset. Dialogrutan Filterkollektion öppnas.
 2. Klicka på plustecknet när du behöver lägga till fler rader. Välj parametrar i menyerna och lägg till villkor med knapparna till höger (t.ex. Tillkomstdatum "är efter"). Resultatet visas i miniatyrläsaren.
 3. När du ändrar en parameter i den vänstra kolumnen, t.ex. tillkomstdatum, ändras alternativen i nästa kolumn. Nu kan du välja Tillkomstdatum "är före" på nästa rad. 
 4. Lägg till ett filterkriterium, skriv t.ex. "Röd". Resultatet visas i miniatyrläsaren.
  I det här exemplet kommer miniatyrläsaren att visa bilder som innehåller texten Röd i något metadatafält eller i filnamnet, och som har ett datum mellan "är efter" och "är före".
 5. Klicka på knappen Skapa smart album. Ett smart album skapas i biblioteksverktyget, och får ett standardnamn.
 6. Ett smart album skapas i biblioteksverktyget, och får ett standardnamn.
 7. Ge det smarta albumet ett namn.